กติกาของผู้บันทึกเวลาและผู้จับเวลาในกีฬาแฮนด์บอล

SBOBET

                แฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีผู้เล่นจำนวนมาก ทำให้มีความละเอียดในการแบ่งหน้าที่กันในทีม แต่การแบ่งหน้าที่ไม่ได้มีแค่คนในทีมเท่านั้น คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในกีฬาชนิดนี้ล้วนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกันทุกคน และหน้าที่นั้นต้องอยู่ในขอบเขตของระเบียบหรือเรียกอีกอย่างว่ากติกา

กติกาในกีฬาแฮนด์บอลมีมากมายหลายข้อ แต่ละข้อได้แบ่งออกอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกันได้ ซึ่งกติกาที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นกติกาของผู้บันทึกเวลาและผู้จับเวลา ทั้งสองหน้าที่นี้ เป็นหน้าที่สำคัญที่ขาดไปไม่ได้ แล้วต้องปฏิบัติให้ถูกระเบียบด้วย โดยกติกาของสองหน้าที่นี้มีดังนี้

 1. ผู้บันทึกเวลา มีหน้าที่ดังนี้
 • ต้องตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในทีม
 • ผู้เล่นคนใดสามารถลงแข่งขันได้บ้าง
 • ต้องตรวจสอบการลงแข่งสำหรับผู้เล่นที่พึ่งมาถึงสนาม
 • ควบคุมและทำเครื่องหมายต่างๆลงในใบบันทึก เช่น การได้ประตู การเตือน การสั่งพัก การตัดสิทธ์ และการให้ออก
 1. ผู้จับเวลา มีหน้าที่ควบคุมดังนี้
 • หยุดหรือเริ่มเวลาเมื่อผู้ตัดสินสั่ง
 • จำนวนผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ในเขตเปลี่ยนตัว
 • ร่วมกับผู้บันทึก ตรวจสอบผู้เล่นที่พึ่งมาถึงสนามหลังจากเริ่มการแข่งขันแล้ว
 • เวลาสั่งพักสำหรับผู้เล่นที่ถูกสั่งพัก
 1. เมื่อขอเวลานอกผู้จับเวลาต้องแจ้งให้แต่ละทีมทราบว่าเวลาเหลือเท่าไหร่
 2. เมื่อผู้เล่นถูกสั่งผัก ผู้จับเวลาต้องแจ้งให้เทราบว่าหมดเวลาพักเมื่อไร

ผู้จับเวลาและผู้บรรทุกเวลาล้วนเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ที่กีฬาชนิดนี้จะขาดหน้าที่นี้ไปไม่ได้ เมื่อผู้ที่ถูกเลือกให้มาทำหน้าที่นี้ ต้องทำอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามกติกาทุกข้อ