การผิดกฎกติกาของกีฬาเซปักตะกร้อ

SBOBET link

เซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่มีผู้สนใจที่จะเรียนรู้ และฝึกซ้อมมากมายไม่ต่างไปจากกีฬาประเภทอื่น ๆ ก็ว่าได้ เพราะเนื่องจากกีฬาเซปักตะกร้อนั้นเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่าย ๆ ไม่มีความยุ่งยากมากนัก เพราะการเล่นจะขึ้นอยู่กับตัวของผู้เล่นเองว่าจะสามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้มากน้อยเพียงใด

กีฬาเซปักตะกร้อมีกฎกติกาที่ทางคณะกรรมการการกีฬาได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดการเล่นของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการผิดกฎกติกาของผู้เข้าแข่งขันนั้น มีดังต่อไปนี้

  1. สำหรับผู้ที่เล่นฝ่ายเสิร์ฟระหว่างรอการเสิร์ฟ ผู้ที่ทำหน้าที่โยนลูกเสิร์ฟนั้นไม่ควรกระทำการใด ๆ เช่น การโยนลูกตะกร้อเล่น การที่เดาะลูกตะกร้อเล่น หรือผู้ที่ทำการโยนลูกได้เหยียบเส้น และผู้เสิร์ฟไม่ทำการเตะลูกเมื่อผู้ที่โยนได้โยนลูกให้ไปแล้ว
  2. สำหรับผู้ที่เล่นฝ่ายรับระหว่างการเสิร์ฟ ผู้เล่นฝ่ายรับไม่ควรกระทำการที่ส่งผลให้อีกฝ่ายนั้นเสียสมาธิ
  3. สำหรับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่กำลังทำการแข่งขัน ไม่ควรเตะลูกตะกร้อของแดนตรงข้าม และไม่ควรให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายข้ามไปยังฝ่ายตรงข้าม ในขณะเล่นไม่ควรเล่นลูกเกินจำนวน 3 ครั้ง และห้ามให้ลูกตะกร้อโดนมือเด็ดขาด

การผิดกฎกติกาของกีฬาเซปักตะกร้อนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ควรปฏิบัติเพราะเนื่องจากจะทำให้ทีมเสียคะแนนแล้ว ตัวผู้เข้าแข่งขันเองอาจถูกไล่ออกจากสนามแข่งขันก็ได้