ผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลเข้ามายังประเทศไทยเป็นคนแรก ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

   กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่ากีฬาฟุตบอลเข้ามายังไงและเข้ามาเพราะใคร เรามาดูกันเลย

ผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลเข้ามายังประเทศไทยเป็นคนแรกก็คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หรือที่ประชาชนชาวไทยเรียกสั้นๆว่า ครูเทพ  เซ็นทรัลได้แต่งเพลงกราวกีฬาที่พร้อมไปด้วยเรื่องน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงเชื่อกันว่าเพลงกราวกีฬาที่กรุงเทพแต่งลายนี้จะต้องเป็นเพลงอมตะและจะต้องคงอยู่คู่ฟ้าไทยตลอดไปซึ่งเมื่อปีพ.ศ 2454- 2458 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการครั้งแรกเมื่อท่านได้นักฟุตบอลเข้ามาเล่นในประเทศไทยได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอย่างมากมายโดยหลายคนกล่าวว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศร้อนเหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศหนาวมากกว่าและเป็นกีฬาที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นและผู้ชมได้ง่ายซึ่งข้อวิจารณ์ดังกล่าวถ้ามองอย่างผิวเผินอาจคล้อยตามได้แต่ภายหลังข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ได้หมดไปจนกระทั่งกลายเป็นกีฬายอดนิยมที่สุดของประชากรชาวไทยและชาวโลกทั่วทุกมุมโลก และในปีพศ 2440 ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนิวัติพระนครกีฬาฟุตบอลได้รับความสนใจมากขึ้นจากบรรดาข้าราชการและบรรดาครูอาจารย์เจริญตลอดจนชาวอังกฤษในประเทศไทยและผู้สนใจสาวไทยจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ

ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของฟุตบอลภายในประเทศไทยได้แผ่ขยายกว้างขวางทั่วประเทศไปสู่สโมสรกีฬาต่างจังหวัดหรือชนบทอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วไปภายใต้การสนับสนุนของรัชกาลที่ 6 และพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นการณ์ไกลว่าควรที่จะตั้งศูนย์กลางหรือสมาคมอย่างมีระบบแบบแผนที่ดีโดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพระบรมราชโองการก่อตั้งสโมสรคณะฟุตบอลสยามขึ้นโดยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเล่นฟุตบอลเองอีกด้วย