การป้องกันเพื่อไม่ให้และวิธีแก้ปัญหาเมื่อติดการพนันบอล

ในปัจจุบันปัญหาของการติดการพนันโดยเฉพาะการพนันฟุตบอลนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องพบเจอกับตัวเองสำหรับนักพนันบอล ปัญหาของครอบครัวรวมไปปัญหาของสังคม เช่นการเกิดอาชญากรรมต่างๆเพื่อหาเงินไปใช้หนี้การพนันบอลเป็นต้นซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากผู้ที่เล่นการพนันบอลแบบไม่พอดีหรือติดการพนันบอลจนไม่ทำอะไร หูหนวกตาบอดเล่นแต่การพนันวันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเพื่อไม่ให้และวิธีแก้ปัญหาเมื่อติดการพนันบอลมาฝากไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

การป้องกันเพื่อไม่ให้และวิธีแก้ปัญหาเมื่อติดการพนันบอลอย่างแรกเลยผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ที่ติดการพนันมากที่สุดคือครอบครัวเพราะครอบครัวมีความสำคัญมากสามารถสร้างเกราะป้องกันให้แก่ผู้ที่ติดการพนันบอลได้ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ไม่เป็นตัวอย่างในการเล่นการพนันบอลหากรู้ว่าลูกหลานของท่านกำลังเล่นการพนันฟุตบอลเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงลงโทษอย่างจริงจังแต่ในการลงโทษอย่างจริงจังนั้นเราจะต้องไม่อาศัยความรุนแรงในการลงโทษเราต้องอาศัยความนุ่มนวลแล้วค่อยๆสอนให้เขารู้จักถึงโทษของการที่ติดการพนันบอลหนักเกินไปจะต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาเมื่อลูกหลานของเราเกิดการติดการพนันบอลอย่างหนักหากเราไม่มีวิธีแก้ไขหรือแก้ปัญหาเราต้องปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและชักนำเขาไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการออกกำลังกายการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ชักชวนให้ผู้ที่ติดการพนันบอลมาเล่นฟุตบอลแทนการเล่นการพนันนอกจากสถาบันครอบครัวที่ต้องช่วยป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวติดการพนันแล้วสังคมก็ต้องมีส่วนร่วมในการร่วมมือด้วย ช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ๆให้แก่ผู้ที่ติดการพนันฟุตบอลรวมถึงการต่อต้านรณรงค์การเล่นการพนันด้วยและที่สำคัญนอกจากครอบครัวและสังคมแล้วผู้ที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันในการติดการพนันฟุตบอลได้คือตัวเราเองเราต้องฝึกเอาชนะใจตัวเองให้ได้

อย่างไรก็ตามหากเราทำทุกวิถีทางแล้วยังติดการพนันฟุตบอลทางออกสุดท้ายคือการปรึกษาบุคลากรทางสุขภาพจิตเพื่อรับการรักษาเช่นการเข้ารับการบำบัดจิตใจการรับประทานยาตามที่จิตแพทย์สั่งเป็นต้นวิธีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดการพนันฟุตบอลบรรเทาและลดความรุนแรงในการติดการพนันบอลได้เพิ่งมาในระดับหนึ่ง แต่สำหรับผู้ที่เล่นพนันบอลอย่างมีสติ พอดี รู้จักพอประมาณตัวเอง การเล่นพนันบอลก็อาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเลยก็เป็นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง